องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 
โครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านหนองขนาก
 
ใต้ร่มพระบารมี ตอน “พระราชปณิธานมั่นคง ไทยรุ่งเรือง”
 
รายงานพิเศษ "รู้สู้แล้ง" บ้านดงขี้เหล็ก พัฒนาแหล่งน้ำฯ ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2564
 
13 ชุมชน ตนำบลดงขี้เหล็ก
 
ชุมชนดงขี้เหล็ก ชุมชนจัดการตนเองด้วยวิถีพอเพียง
 
รายการเติมรักษ์ เพื่อโลก ตอนที่ 6 ต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN