องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ