องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3.นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 20 เมษายน 2564และได้กำหนดวันสอบคัดเลือกใน วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ