องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ