องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ