องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]0
2 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]0
3 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]6
4 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]5
5 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]7
6 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]3
7 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]4
8 เอกสารเชิญประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]7
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]147
10 ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]138
11 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]144
12 ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]147
13 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]151
14 ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]147
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]151
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]147
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กพ้นจากตำแหน่ง [ 15 ก.พ. 2564 ]146
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 15 ก.พ. 2564 ]148
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]148
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]150
 
หน้า 1|2|3|4