องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]7
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]8
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]9
4 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]8
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]11
6 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]7
7 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]11
8 ประเกาศเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]10
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]9
10 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]9
11 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 14 พ.ค. 2563 ]8
12 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]8
13 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]9
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 13 ก.พ. 2563 ]11
15 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]9
16 ประเกาศเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]7
17 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]11
18 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]10
19 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]9
20 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]11
 
หน้า 1|2|3