องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]70
2 ขออนุมติประกาศ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]72
3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฯ พ.ศ.2562 [ 18 เม.ย. 2565 ]68
4 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 18 เม.ย. 2565 ]61
5 ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า [ 18 เม.ย. 2565 ]61
6 ประกาศ ก.อบต.จ. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล [ 18 เม.ย. 2565 ]65
7 ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี(ล่าสุด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน [ 18 เม.ย. 2565 ]64
8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.ดงขี้เหล็ก [ 18 เม.ย. 2565 ]65
9 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 เม.ย. 2565 ]72
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประจำปี65 ครั้งที่ 1 [ 18 เม.ย. 2565 ]59
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบต.ดงขี้เหล็ก ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]67
12 ประชาสัมพันธ์คำสั่งการบริหารงานบุคคล อบต.ดงขี้เหล็ก [ 1 ก.ค. 2564 ]71
13 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]143
14 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]116
15 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]139
16 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]112
17 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]121
18 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]149
19 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 ม.ค. 2563 ]145
20 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 ม.ค. 2563 ]115
 
หน้า 1|2