องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]19
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]19
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]17
4 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]20
6 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 เม.ย. 2562 ]19
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2562 ]17
8 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]19
9 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 16 ก.พ. 2558 ]18