องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท [ 2 พ.ย. 2562 ]87
22 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2562 ]89
23 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2562 ]87
24 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 พ.ย. 2562 ]89
25 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 พ.ย. 2562 ]88
26 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 พ.ย. 2562 ]90
27 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 2 พ.ย. 2562 ]84
28 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 2 พ.ย. 2562 ]88
29 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 2 พ.ย. 2562 ]87
30 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 2 พ.ย. 2562 ]95
31 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 2 พ.ย. 2562 ]91
32 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2562 ]96
33 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 2 พ.ย. 2562 ]93
34 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 2 พ.ย. 2562 ]83
35 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล [ 2 พ.ย. 2562 ]93
36 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 2 พ.ย. 2562 ]92
37 การรับชำระภาษีป้าย [ 2 พ.ย. 2562 ]86
38 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 2 พ.ย. 2562 ]92
39 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน [ 2 พ.ย. 2562 ]90
40 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 2 พ.ย. 2562 ]87
 
|1หน้า 2|3