องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]26
2 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]22
3 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]20
4 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]23
5 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 ม.ค. 2563 ]24
6 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]19
7 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]18
8 ประกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]21
9 ระกาศ ก.อบต.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงค์ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]19
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ( แก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]21
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]28