องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]21
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]87
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]25
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]94
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]91
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]93
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]91
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]100
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]92
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]81
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]92
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]96
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]89
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]94
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]99
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]98
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]92
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3ิ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]96
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]94
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]90
 
หน้า 1|2