องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]1
2 รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]40
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]37
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]35
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]34
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]33
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]37
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]36
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]41
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]37
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]40
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]39
13 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]38
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]36
15 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]40
16 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]36
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]37
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]38
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2561 ]39
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2561 ]39
 
หน้า 1|2