องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]10
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]9
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]12
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]9
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]11
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]11
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]12
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]9
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]13
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]12
11 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]10
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]9
13 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]12
14 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]11
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]10
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]11
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2561 ]11
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2561 ]11
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 20 ส.ค. 2561 ]12
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 20 พ.ค. 2561 ]10
 
หน้า 1|2