องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]2
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]3
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]4
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]9
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]12
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]22
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]24
8 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]21
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]23
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]28
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]11
12 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]26
13 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]24
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]28
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]21
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2561 ]25
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2561 ]23
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 20 ส.ค. 2561 ]25
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 20 พ.ค. 2561 ]19
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 20 พ.ค. 2561 ]26