องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้...
    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้งานส...
  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค...
    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้ ส.ต...
  การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ...
    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้ นา...
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเ...
    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้ งา...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
"รู้สู้แล้ง" บ้านดงขี้้เหล็ก โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
13 ชุมชน ตนำบลดงขี้เหล็ก

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้