องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ...
   
โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ระดับหมู...
   
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จัด โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิง...
  มอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน...
   

ปัจจุบันเกิดสถานกา...

  พิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าล...
   

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 17.09 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดง...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
13 ชุมชน ตนำบลดงขี้เหล็ก
รายการเติมรักษ์ เพื่อโลก ตอนที่ 6 ต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้