องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...
   

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาด และการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้องค์การบริหารไม่สามารถออก...

  โครงการประชุมสัญจร อบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน ประจำปี...
   
  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็...
   

ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เว...

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
   

 

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
13 ชุมชน ตนำบลดงขี้เหล็ก
รายการเติมรักษ์ เพื่อโลก ตอนที่ 6 ต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
พอใช้
ดี
ดีมาก