วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศงานป้องกัน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่างจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัดจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2300 ปจ. และ บม 2731 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในตำบลดงขี้เหล็ก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวนนักเรียน ๗๖๘ คน สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ 950 ปราจีนบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวองค์สำนักปลัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๘๙ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง