องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองคลัง

 
 
  นายศุภโชค บุญเล็ก
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
จสอ.อมรเทพ อากาศ -ว่าง-
นางสาวมะลิวัลย์ ใจปลอด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

 

นางสาวอัจฉรา ศรีสุขะ นางสาวปรางทิพย์ ขันทอง นางสาวกุลยา จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวศศิกานต์ เฉลิมพลกุล นางสาวพัชราพร  ทองเล็ก
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสะเกษ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป