องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

สภา อบต.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 


  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑o
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓