องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร


นายอุดม  ตระกูลษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
โทร. 089-0974030


นายสมนึก    เลิศศักดิ์วิมาน นายคำภู    วงษ์คำหาญ
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
โทร. 090-3938433
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
โทร.089-4054899

นายทนงศักดิ์    สิงห์ศุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
โทร.089-5446073