องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายบุญศรี จันทร์ชัย
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  


นายสมนึก เลิศศักดิ์วิมาน นายณรงค์ สิงห์แหลม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(คนที่1)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(คนที่2)

 

  นายทวี จันทร์ชัย  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล