องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม 2566)


วันที่ 12 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ดงขี้เหล็ก  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย เอกชน ประชาสังคม องค์กรชุมชน ประชาชนทั่วไป ประชุมโครงการอบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน ประจำเดือน มกราคม ณ อาคารออมทรัพย์ บ้านโคกมะกอก หมู่ 1 ตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันแก้ไขหาแนวทางพัฒนาชุมชน

2023-01-25
2023-01-12
2022-12-13
2022-11-14
2022-11-04
2022-10-11
2022-09-26
2022-09-13
2022-06-07
2022-06-02