องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


กิจกรรม Kick off ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก หัวหน้าส่วนฯ ผอ.กองฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

2023-07-24
2023-03-14
2023-02-13
2023-01-31
2023-01-25
2023-01-12
2023-01-09
2022-12-13
2022-11-14
2022-11-04