องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข - แมว ในพื้นที่หมู่ที่ 1-14  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 22 กันยายน 2565


   

2022-11-04
2022-09-26
2022-09-13
2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24