องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการอบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565


วันที่ 12 กันยายน 2565. องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ดงขี้เหล็ก  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย เอกชน ประชาสังคม องค์กรชุมชน ประชาชนทั่วไป ประชุมโครงการอบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองปื๊ด หมู่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันแก้ไขหาแนวทางพัฒนาชุมชน

2022-09-13
2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23