องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


กองสวัสดิการสังคม เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

- โล่รางวัลเกียรติคุณโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดปราจีนบุรี จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดปราจีนบุรี "ครอบครัว อาจารย์ทวี แซ่เล้า"

- บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว "นายวันชัย อยู่มา"

- แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร "คุณแม่วาสนา ปานทอง"

- แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม "คุณแม่สมบัติ งามแก้ว"

- พ่อดีเด่นแห่งชาติ "คุณพ่อวิชัย ตระกูลป้อง"

2022-09-13
2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23