องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กลุ่มเป้าหมายผู้กักตัวและผู้ป่วยแยกตัวอยู่บ้าน (HI) โดย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคม ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จากการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้บริการ พนักงานร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27