องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กทั้ง 3 แห่ง


วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กทั้ง 3 แห่ง โดยตรวจประเมินเอกสารและอาคารสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2021-06-15
2021-05-21
2021-05-06
2021-05-05
2021-04-27
2021-04-09
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-16
2021-03-15