องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก


" โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก " ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เดินทางไปดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านย่านยาว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
2020-12-05
2020-11-30
2020-06-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-02-20
2020-01-21
2020-01-11
2020-01-02
2020-01-02