องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๔๖๓


" โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๔๖๓ " ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และ อสม. ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 25พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2020-06-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-02-20
2020-01-21
2020-01-11
2020-01-02
2020-01-02
2019-09-05
2019-07-28