องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๔๖๓


" โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๔๖๓ "
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และ อสม.
ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2021-02-16
2021-02-04
2021-01-29
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-18
2021-01-06
2021-01-01
2020-12-18
2020-11-30