องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กเป็นประธานในพิธี
และเป็นผู้แทนในการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
อาทิเช่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
และตัวแทนจิตอาสาภายในตำบลดงขี้เหล็ก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด
ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

หลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไว้สำหรับเคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวง ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2020-06-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-02-20
2020-01-21
2020-01-11
2020-01-02
2020-01-02
2019-09-05
2019-07-28